Platba členských příspěvků

Kdo ještě nezaplatil pololetní příspěvky, je tak třeba učinit neprodleně. Postup je zde:

Bankovní spojení 

č.ú.: 0525539359/0800

Platba pololetních členských příspěvků se posílá na účet SK bankovním převodem nebo poštovní složenkou na adresu SK. Při platbě na účet, či složenkou jako variabilní symbol se uvádí rodné číslo sportovce, abychom platbu správně identifikovali. Do zprávy pro příjemce uveďte, prosím,  jméno sportovce. Pololetní příspěvky je potřeba uhradit nejpozději do konce měsíce září, respektive do konce měsíce února.